Tájékoztató

Közigazgatási döntés (határozat és végzés) bírósági felülvizsgálata, illetve a birtokvédelmi határozat megváltoztatása iránti perekben a kereset/kérelem benyújtásához szükséges űrlapok

 

2016. július 1. napján és az azt követően indult közigazgatási eljárás során hozott határozat bírósági felülvizsgálata iránti perekben, valamint a 2016. július 1. napján és az azt követően indult jegyző előtti birtokvédelmi eljárás során hozott birtokvédelmi határozat megváltoztatása iránti perekben a jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet képviselője kizárólag elektronikus úton tarthat kapcsolatot a bírósággal.

E jogalanyok a hatályos szabályozás szerint a keresetlevelet elektronikus úton, általános nyomtatványkitöltő (ÁNYK) űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével kötelesek benyújtani az elsőfokú közigazgatási szervnél.

A természetes személy ügyfélnek nem kötelező, de lehetséges elektronikus kapcsolatot tartani a bírósággal.

A közigazgatási hatósághoz (jegyző/önkormányzat) benyújtott elektronikus dokumentumok csak akkor tekinthetőek szabályszerűen előterjesztettnek (joghatályosnak), ha azokat megfelelően hitelesítették. (A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 340/B. § (2) bekezdés, 394/F. §, 394/I. §, stb.)

 

A keresetlevél/kérelem benyújtásához szükséges programok, űrlapok:

  1. ÁNYK telepítése
  2. ÁNYK leírás
  3. Űrlapok
    1. Űrlap közigazgatási határozat/végzés bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél/kérelem benyújtásához
    2. Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben

Letölthető nyomtatványok

A Jászapáti Városi Önkormányzati Hivatal hivatali kapujának neve: Jászapáti Polgármesteri Hivatal. Rövid neve: Jaszapati
Ügyfélszolgálat, Helpdesk: Fentiekkel kapcsolatos kérdés esetén a Jászapáti Polgármesteri Hivatal dolgozói az 57/ 540 100 -as telefonszámon érhetők el.

Űrlap közigazgatási határozat/végzés bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél/kérelem benyújtásához

Űrlap letöltése: Jaszapati_K01.jar
Kitöltési útmutató a Jaszapati_K01 nyomtatványhoz.

Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben

Űrlap letöltése: Jaszapati_P26.jar
Kitöltési útmutató a Jaszapati_P26 nyomtatványhoz.

Az űrlapok az ÁNYK nyomtatványkitöltő programmal tölthetők ki.

Az ÁNYK támogatási program az alábbi linkről tölthető le: http://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok

A Java Runtime Environment legfrisebb verziója az alábbi linkről tölthető le: https://java.com/en/download


Az ÁNYK használatához szükséges feltételek

1. A számítógép rendelkezzen internetes kapcsolattal.
2. A számítógépre legyen telepítve a Java Runtime Environment – JRE 1.6 vagy ennél frissebb verziója. Az Ön számítógépéhez szükséges legfrissebb verzió - automatikus felismerés!! - letölthető innen(Csak 32 bites op.rendszer esetén!!) FIGYELEM - 64 bites op. rendszer esetén a JRE letöltése más módon történik, itt olvashat erről.
3. Annak ellenőrzéséhez, hogy internetkapcsolattal rendelkező számítógépe alkalmas-e a javás programok használatához kattintson ide

A telepítés főbb lépései

1. Az Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK - AbevJava) keretprogram letöltésre felkínált lehetőségei közül válassza az 'AbevJava Java WebStart – kattintson ide a telepítéshez' verziót.
Ha nincsenek speciális igényei, minden feltett kérdésre fogadja el a felkínált választ.
2. A kiválasztott nyomtatványkitöltő program esetén szintén válassza az első helyen felkínált WebStart lehetőséget, s ha tartozik hozzá aktív súgó Java WebStart, akkor azt is telepítse.
3. Újabb nyomtatványkitöltők esetén csak a 2. lépést kell ismételni. A keretprogram ismételt telepítésére csak verzióváltás esetén lehet szükség – erre alkalmanként külön felhívjuk a figyelmet.